Den här webbplatsen har översatts med Deepl - världens mest exakta översättare

LoadLok, member of the Cargo Control Company Group, is committed to protecting our customer privacy and takes its responsibility regarding the security of customer information very seriously. We will be clear and transparent about the information we are collecting and what we will do with that information.

Vilka personuppgifter samlar vi in

Personuppgifter är all information om dig som gör det möjligt för oss att identifiera dig, t.ex. ditt namn, kontaktuppgifter och information om din tillgång till vår webbplatse. Vi kan samla in personuppgifter från dig när du gör en beställning, skapar ett konto, besöker vår webbplats eller när du kontaktar oss (telefon, e-post, kontaktformulär eller annat). Specifikt kan vi samla in följande kategorier av information:

  • Företagsnamn, kontaktnamn, e-postadress, telefonnummer, yrkestitel och arbetsavdelning, leveransadress, kredit-/betalkort eller andra betalningsuppgifter, IP-adress;
  • Information om din användning av vår webbplats och/eller webshop;
  • Den kommunikation som du utbyter med oss eller riktar till oss via brev, e-post, chattjänst, samtal och sociala medier.

Vi kommer att behandla sådana uppgifter endast om du har gett ditt uttryckliga samtycke eller om du medvetet har offentliggjort dem.

Vad använder vi dina personuppgifter till, varför och hur länge

Dina uppgifter kan användas för att tillhandahålla våra tjänster. Vi använder dina uppgifter för följande ändamål:

  • För att tillhandahålla produkter och tjänster som du begär;
  • Kontakter med dig angående din beställning;
  • Kredit- eller annan verifiering av betalkort;
  • Administrativa eller juridiska ändamål;
  • Kommunikation och marknadsföring.

Då du tillhandahåller personuppgifter godkänner du uttryckligen att vi får använda dem för att utföra profileringsaktiviteter i enlighet med denna sekretesspolicy. Vi kommer endast att behandla dina personuppgifter när vi har en rättslig grund för att göra det. Den rättsliga grunden kommer att bero på de skäl som vi har samlat in och behöver använda dina personuppgifter för.

Vi kommer inte att behålla dina uppgifter längre än vad som är nödvändigt för att uppfylla det syfte som de behandlas för. För att fastställa lämplig lagringstid tar vi hänsyn till mängden, arten och känsligheten av personuppgifterna, de ändamål för vilka vi behandlar dem och om vi kan uppnå dessa ändamål på annat sätt. När vi inte längre behöver dina personuppgifter kommer vi att radera eller förstöra dem på ett säkert sätt.

Säkerhet för dina personuppgifter

Vi följer strikta säkerhetsrutiner vid lagring och utlämnande av dina personuppgifter och för att skydda dem mot oavsiktlig förlust, förstörelse eller skada.

Tillhandahållande av dina personuppgifter

Dina personuppgifter kan komma att delas med andra företag inom vår Cargo Control Company Group.

Cookies och spårning av webbplatsen

Vår webbplats använder cookies för att vi ska kunna förbättra vår service till dig och för att tillhandahålla vissa funktioner som du kan tycka är användbara. Cookies är små textfiler som överförs till din dators hårddisk via din webbläsare för att vi ska kunna känna igen din webbläsare och hjälpa oss att spåra besökare på vår webbplats. I din webbläsare kan du välja om du vill acceptera cookies eller inte. Om du blockerar cookies på vår webbplats kan det hända att du inte kan få tillgång till vissa delar av vår webbplats och att vissa funktioner och sidor inte kommer att fungera på vanligt sätt.

Nyhetsbrev

Om en användare väljer att prenumerera på vår e-postlista kommer de att få e-postmeddelanden som kan innehålla företagsnyheter, uppdateringar, förfrågningar om att delta i undersökningar eller information om eller erbjudanden om produkter eller tjänster från Loadlok och/eller dess dotterbolag, agenter eller distributörer. Dessa e-postmeddelanden kan anpassas efter användarens intressen som meddelats genom kundundersökningar. Om en användare när som helst vill avregistrera sig från att få framtida e-postmeddelanden, innehåller vi detaljerade instruktioner för avregistrering längst ner i varje e-postmeddelande.

Dina dataskyddsrättigheter

Du har rätt att få en översikt över och information om varifrån dina personuppgifter kommer. Du har också rätt att begära att vi uppdaterar, korrigerar eller raderar personuppgifterna om dessa uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, eller om de strider mot lagar och förordningar. Du har också rätt att invända om du inte vill få information om våra produkter och tjänster. Du kan meddela oss detta via e-post.

Förändringar i sekretesspolicyn

Vår sekretesspolicy kan ändras från tid till annan. Kontrollera vår webbplats regelbundet för att hålla dig uppdaterad om de senaste ändringarna.