Deze website is vertaald met Deepl - 's werelds meest nauwkeurige vertaler

LoadLok, is onderdeel van de Cargo Control Company Groep, zet zich in voor de bescherming van de privacy van onze klanten en neemt haar verantwoordelijkheid met betrekking tot de beveiliging van klantgegevens zeer serieus. We zullen duidelijk en transparant zijn over de informatie die we verzamelen en wat we met die informatie gaan doen.

Welke persoonlijke gegevens wij verzamelen

Persoonlijke gegevens betekent alle informatie die op u betrekking heeft en die ons in staat stelt u te identificeren, zoals uw naam, contactgegevens en informatie over uw toegang tot onze website. Wij kunnen persoonlijke gegevens van u verzamelen wanneer u een bestelling plaatst, een account aanmaakt, onze website bezoekt of wanneer u contact met ons opneemt (via telefoon, e-mail, contactformulier of anderszins).
Specifiek kunnen we de volgende categorieën van informatie verzamelen:

  • Bedrijfsnaam, contactnaam, e-mailadres, telefoonnummer, functie- en functieafdeling, afleveradres, creditcard/betaalkaart of andere betalingsgegevens, IP-adres;
  • Informatie over uw gebruik van onze website en/of webshop;
  • De communicatie die u met ons uitwisselt of aan ons doorstuurt via brieven, e-mails, chatservice, gesprekken en sociale media.

Wij zullen dergelijke gegevens alleen verwerken als u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven of als u deze weloverwogen openbaar hebt gemaakt.

Waar gebruiken wij u persoonlijke gegevens voor, waarom en voor hoe lang?

Uw gegevens kunnen worden gebruikt om onze diensten te verlenen. Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

  • Het leveren van producten en diensten waar u om vraagt;
  • Contact met u opnemen met betrekking tot uw bestelling;
  • Verificatie van creditcards of andere betaalkaarten;
  • Administratieve of juridische doeleinden;
  • Communicatie en marketing.

Door het verstrekken van persoonlijke gegevens stemt u er uitdrukkelijk mee in dat wij deze mogen gebruiken om profileringsactiviteiten uit te voeren in overeenstemming met deze privacyverklaring. Wij zullen uw persoonlijke gegevens alleen verwerken als wij daarvoor een rechtsgrondslag hebben. De rechtsgrondslag hangt af van de redenen die we hebben verzameld en waarvoor we uw persoonlijke gegevens moeten gebruiken.

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is dan voor het doel waarvoor deze worden verwerkt. Om de juiste bewaartermijn te bepalen, houden wij rekening met de omvang, aard en gevoeligheid van de persoonsgegevens, de doeleinden waarvoor wij deze verwerken en of wij deze doeleinden op andere wijze kunnen bereiken. Wanneer wij uw persoonlijke gegevens niet langer nodig hebben, zullen wij deze veilig verwijderen of vernietigen.  

Beveiliging van uw persoonlijke gegevens

Wij volgen strikte veiligheidsprocedures bij de opslag en vrijgave van uw persoonlijke gegevens, en om deze te beschermen tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of schade.

Uw persoonlijke gegevens delen

Uw persoonlijke gegevens kunnen worden gedeeld met andere bedrijven binnen onze Cargo Control Company groep.

Cookies en site-tracking

Onze website maakt gebruik van cookies om onze dienstverlening aan u te verbeteren en u bepaalde functies te bieden die u nuttig kunt vinden. Cookies zijn kleine tekstbestanden die via uw webbrowser naar de harde schijf van uw computer worden verzonden om ons in staat te stellen uw browser te herkennen en ons te helpen bezoekers van onze website te volgen. In uw browser kunt u kiezen of u cookies accepteert of niet. Als u cookies op onze website blokkeert, hebt u mogelijk geen toegang tot bepaalde delen van onze website en zullen bepaalde functies en pagina's niet op de gebruikelijke manier werken.

Nieuwsbrieven

Als een gebruiker besluit zich op onze mailinglijst te abonneren, ontvangt hij e-mails die bedrijfsnieuws, updates, verzoeken om deel te nemen aan enquêtes of informatie over of aanbiedingen van producten of diensten van LoadLok en/of haar filialen, agenten of distributeurs kunnen bevatten. Deze e-mails kunnen worden gepersonaliseerd volgens de interesses van de gebruikers zoals gecommuniceerd door middel van klantonderzoeken. Als een gebruiker zich wil afmelden voor het ontvangen van toekomstige e-mails, dan kan dit via de afmeldinstructies die onderaan toegevoegd zijn aan elke e-mail.

Uw rechten inzake gegevensbescherming

U hebt het recht op een overzicht van de informatie over de herkomst van uw persoonsgegevens. U hebt ook het recht om te vragen dat wij de persoonlijke gegevens bijwerken, corrigeren of verwijderen als deze gegevens onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of als ze in strijd zijn met wet- en regelgeving. U kunt ook bezwaar aantekenen als u geen informatie wenst te ontvangen over onze producten en diensten. U kunt ons hiervan per e-mail op de hoogte stellen.

Wijzigingen in de privacyverklaring

Onze Privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. Kijk regelmatig op onze website om op de hoogte te blijven van de laatste wijzigingen.