Sekretesspolicy

Inledning

LoadLok, medlem i Cargo Control Company Group, är angelägen om att skydda våra kunders integritet och tar sitt ansvar över kunduppgifters säkerhet mycket allvarligt. Vi vill vara tydliga och transparenta med de uppgifter vi samlar in och vad vi gör med denna information. 

Vilka personuppgifter samlar vi in

Med personuppgifter avses all information som rör dig och som låter oss identifiera dig, såsom ditt namn, kontaktuppgifter och information om din åtkomst till vår webbplats. Vi kan samla in personuppgifter från dig när du gör en beställning, skapar ett konto, besöker vår hemsida eller när du kontaktar oss (telefon, e-post, kontaktformulär eller övrigt).

Vi kan specifikt samla in följande kategorier av information:

  • Företagsnamn, kontaktnamn, e-postadress, telefonnummer, jobbtitel och jobbavdelning, leveransadress, kreditkort/betalkort eller andra betaluppgifter, IP-adress;
  • Information om din användning av vår hemsida och/eller webbshop;
  • Den kommunikation du utbyter med oss eller förmedlar till oss via brev, mejl, chatservice, samtal och sociala medier. 

Vi kommer endast att behandla sådana uppgifter om du har gett ditt uttryckliga medgivande, eller om du medvetet har offentliggjort dem. 

Vad vi använder dina personuppgifter till, varför och hur länge

Din data kan användas för att tillhandahålla våra tjänster. Vi använder dina uppgifter i följande ändamål:

  • Tillhandahålla produkter och tjänster som du efterfrågar;
  • Kontakta dig angående din beställning;
  • Verifiering av kreditkort eller andra betalkort;
  • Administrativa eller rättsliga ändamål;
  • Kommunikation och marknadsföring. 

Genom att tillhandahålla personuppgifter samtycker du uttryckligen till att vi kan använda dem för att utföra profilerande aktiviteter i enlighet med denna sekretesspolicy. Vi kommer endast att behandla dina personuppgifter när vi har rättslig grund för det. Den rättsliga grunden kommer att bero på de skäl som vi samlat in och behöver dina personuppgifter för. 

Vi kommer inte att behålla dina uppgifter längre än nödvändigt för att uppfylla det syfte som de behandlats för. För att fastställa lämplig lagringsperiod överväger vi personuppgifternas mängd, karaktär och känslighet, syften som vi behandlar dem för och om vi kan uppnå dessa mål på andra sätt. När vi inte längre behöver dina personuppgifter kommer vi att ta bort eller första dem på ett säkert sätt. 

Dina personuppgifters säkerhet

Vi följer strikta säkerhetsrutiner vid lagring och avslöjande av dina personuppgifter och för att skydda dem mot avsiktlig förlust, förstörelse eller skada. 

Delning av dina personuppgifter

Dina personuppgifter kan komma att delas med andra företag inom Cargo Control Company Group. 

Cookies och spårning

Vår hemsida använder cookies för att vi ska kunna förbättra våra tjänster till dig och tillhandahålla vissa funktioner som du kan ha nytta av. Cookies är små textfiler som överförs till din dators hårddisk via din webbläsare så att vi snabbt kan känna igen din webbläsare och hjälper oss att spåra besökare på vår hemsida. I din webbläsare kan du välja om du vill acceptera cookies eller inte. Om du blockerar cookies på vår webbplats kommer du kanske inte komma åt vissa delar av vår webbplats, och vissa funktioner och sidor kommer inte att fungera som vanligt. 

Nyhetsbrev

Om en användare bestämmer sig för att prenumerera på vår sändlista kommer de att få e-post som kan innehålla företagsnyheter, uppdateringar, förfrågningar att delta i undersökningar eller information om erbjudanden på produkter eller tjänster från LoadLok och/eller dess dotterbolag, agenter eller distributörer. Om användaren vid något tillfälle vill avregistrera sig. Från framtida e-post, inkluderar vi detaljerad information om hur du avanmäler dig längs ned i varje mejl. 

Dina dataskyddsrättigheter

Du har rätt att få en överblick över och information om dina personuppgifters ursprung. Du har också rätt att begära att vi uppdaterar, korrigerar eller raderar personuppgifter om dessa uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta eller om de bryter mot lagar och förordningar. Du har också rätt att göra invändningar om du inte vill motta information om våra produkter och tjänster. Du kan meddela oss via e-post. 

Ändringar i sekretesspolicyn

Vår sekretesspolicy kan ändras då och då. Kontrollera vår hemsida regelbundet för att hålla dig uppdaterad om de senaste ändringarna.