Testowanie Pasów Mocujacych I Komponentów Wewnątrz Firmy

Testy pasów przeprowadzane są w naszej głównej siedzibie w Holandii, gdzie mamy własną placówkę testującą. Robimy to, ponieważ dbamy o ich jakość i bezpieczeństwo na drodze. Jak mówi nasza misja: "Chcemy, aby transport był bezpieczniejszy i bardziej wydajny". Dlatego testujemy nie tylko własne pasy, ale i pasy od naszych konkurentów. Robimy tak, aby firmy transportowe były świadome możliwych zagrożeń i niebezpieczeństw. Z naszego własnego doświadczenia wynika, że nie każda marka spełnia Europejskie wymagania.

Nasze pasy zawsze spełniają surowe normy opisane w europejskiej normie EN 12195-2. Aby upewnić się, że nasza jakość pozostaje na najwyższym poziomie, losowo testujemy pasy, które produkujemy (zgodnie z normą ISO 9001).

JAK TESTUJEMY NASZE PASY

Testujemy:

 • Płaska taśma tkana z włókien sztucznych
 • Komponenty
 • Kompletny pas mocujacy

PŁASKA TAŚMA TKANA Z WŁÓKIEN SZTUCZNYCH

W Europejskiej normie taśma nie może wydłużać się więcej niż 7%, podczas gdy norma LoadLok opiera się na 4% wydłużeniu (poza kilkoma wyjątkami). Taśma musi wytrzymać siłę naciągu, wynoszącą co najmniej 3-krotność wartości LC. Zatem standardowa taśma LC2500 daN powinna wytrzymać min 7500daN!

Przed produkcją zestawu, wykonywane są testy komponentów w celu upewnienia się, że są one zgodne z normą. Testy te przeprowadza się na skalibrowanym, certyfikowanym urządzeniu pomiarowym co potwierdza się znakiem GS.

KOMPONENTY 

Elementy zaczepowe muszą być dokładnie sprawdzone czy nie mają ostrych krawędzi i zadziorów, aby nie doszło do zranienia rąk operatora. Nie ma szczególnych wymagań dotyczących odporności na korozję, jednak najczęściej stosowaną metodą jest NSS- test określony w ISO 9227.

W przypadku urządzeń napinających obowiązują te same zasady i więcej. Część dodatkowych testów składają się z: badanie na cykliczne obciążanie, badanie zdolności do zwolnienia pod napięciem, badanie odbicia.

KOMPLETNY PAS MOCUJĄCY

Po wzrokowym sprawdzeniu kompletnego pasa z osprzętem, upewniając się, że żadne ostre krawędzie i zadziory nie zetkną się z pasem lub rękami operatora, produkt jest gotowy do testowania pod kątem siły. Zestaw jest obciążany do 1,25-krotności wartości LC i utrzymywany w tej pozycji przez 1 minutę.Wszystkie części nośne kompletnego zestawu nie mogą wykazywać deformacji ani defektów, które mają wpływ na funkcję mocowania.

Jakiekolwiek trwałe odkształcenie ruchomej części urządzenia napinającego musi wynosić mniej niż 2% szerokości pasa, to znaczy na 50 mm pasa tylko 1 mm! Po tym teście kompletny pas mocujący powinien wytrzymać siłę 2 LC bez uszkodzenia.

RAPORT Z BADAŃ DLA KAŻDEGO PASA

Po wszystkich prawidłowych testach, raport LoadLok zgodnie z EN 12195-2 będzie zawierał następujące wyniki:

 • czy kompletny pas mocujący ulegnie awarii podczas testu.
 • czy doszło do uszkodzenia powierzchni pasa
 • Wszelkie oznaki odkształcenia na elementach zaczepowych i klamrze typu grzechotka
 • Maksymalna siła rozciągająca przyłożona i zilustrowana
 • Żadne awarie nie występują przy sile 2 LC
 • średnia wartość siły napięcia wstępnego i uzyskanego poziomu
 • wyniki testu cyklicznego obciążenia
 • Wynik testu wytrzymałości uchwytu
 • Wynik powtórnych testów

WSZELKIE WĄTPLIWOŚCI DOTYCZĄCE DOSTAWCY?

Czy masz wątpliwości co do obecnego dostawcy pasów? Nie podejmuj żadnego ryzyka związanego z bezpieczeństwem. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać porady dotyczące zabezpieczenia ładunku.

Prosimy wpisać ciąg liczbowy w następujące pole

Pola oznaczone * są obowiązkowe.