Deze website is vertaald met Deepl - 's werelds meest nauwkeurige vertaler

Informatie voor gebruik en onderhoud van spanbanden voor correct gebruik zoals beschreven in de Europese Norm EN 12195-2.

Sjorbanden kiezen

1. Het selecteren van spanbanden

Bij de keuze en het gebruik van spanbanden moet rekening worden gehouden met de vereiste sjorcapaciteit, rekening houdend met de wijze van gebruik en de aard van de vastgezette lading. Degrootte, de vorm en het gewicht van de lading, in combinatie met de beoogde gebruikswijze, de vervoersomgeving en de aard van de lading zijn van invloed op de juiste keuze.

Omwille van de stabiliteit moeten vrijstaande eenheden van de lading worden vastgezet met ten minste één paar spanbanden voor wrijvingsgebonden sjorringen en twee paar spanbanden voor diagonale sjorringen.

2. Planning en berekening

De gekozen spanbanden moeten sterk genoeg zijn en de juiste lengte hebben voor de wijze van gebruik. Basisregels voor sjorren:

- Plan het aanbrengen en verwijderen van de spanbanden voordat de reis begint;
- Houd er rekening mee dat tijdens de reis delen van de lading gelost moeten worden;
- Bereken het aantal spanbanden volgens EN 12195-1:2011 en AC:2014;
- Alleen de spanbanden die zijn ontworpen voor wrijvingsverbintenissen met STF op het etiket mogen worden gebruikt voor wrijvingsverbintenissen;
- Controleer regelmatig de spankracht, vooral kort na aanvang van de reis.

Plannen en berekenen
Combinatie van apparatuur

3. Combinatie van apparatuur

Omdat het gedrag en de rek onder belasting verschillen, mogen voor het vastsjorren van dezelfde lading geen verschillende sjormaterialen (bijvoorbeeld sjorketting en spanbanden) worden gebruikt. Er moet ook op worden gelet dat hulpstukken (onderdelen) en sjorinrichtingen in de ladingzekering compatibel zijn met de spanbanden.

4. Platte haken

Tijdens gebruik moeten platte haken over de volledige breedte van het draagvlak van de haak grijpen.

Platte haken
Sjorbanden losmaken

5. Losmaken van spanbanden

Het losmaken van de spaninrichting: Er moet voor worden gezorgd dat de stabiliteit van de lading onafhankelijk is van de spaninrichting en dat het losmaken van de spaninrichting niet tot gevolg heeft dat de lading van het voertuig valt en zo het personeel in gevaar brengt.

Bevestig zo nodig hefapparatuur voor verder transport aan de lading voordat de spaninrichting wordt losgemaakt, om te voorkomen dat de lading per ongeluk valt en/of kantelt. Dit geldt ook bij gebruik van spansystemen die een gecontroleerde verwijdering mogelijk maken.

6. Vrijmaken van het laadplatform

Voordat wordt geprobeerd een laadeenheid te lossen moeten de spanbanden worden losgemaakt zodat zij vrij van de laadvloer kunnen worden getild.

Het laadplatform vrijmaken
Let op voor hoogspanningskabels

7. Voorzichtig met hoogspanningsleidingen

Tijdens het laden en lossen moet aandacht worden besteed aan de nabijheid van lage bovengrondse elektriciteitsleidingen.

8. Weerstand tegen chemicaliën

De materialen waarvan spanbanden zijn vervaardigd hebben een selectieve weerstand tegen chemische aantasting. Vraag advies aan de fabrikant of leverancier als blootstelling aan chemicaliën wordt verwacht. De effecten van chemicaliën kunnen toenemen naarmate de temperatuur stijgt. De weerstand van kunstvezels tegen chemicaliën wordt hieronder samengevat.

- Polyester is bestand tegen minerale zuren, maar wordt aangetast door alkaliën.
- Oplossingen van zuren of alkaliën die onschadelijk zijn, kunnen door verdamping voldoende geconcentreerd raken om schade te veroorzaken. Neem verontreinigde weefsels onmiddellijk uit dienst, dompel ze grondig onder in koud water en droog ze op natuurlijke wijze.

Weerstand tegen chemicaliën
Temperatuurbereiken

9. Temperatuurbereiken

Webbanden die aan dit deel van EN 12195 voldoen, zijn geschikt voor gebruik in de volgende temperatuurbereiken:

- 40 °C tot 120 °C voor polyester (PES).

Deze bereiken kunnen variëren in een chemische omgeving. In dat geval moet het advies van de fabrikant of leverancier worden ingewonnen. Verandering van de omgevingstemperatuur tijdens het transport kan de krachten in de spanbanden beïnvloeden. Controleer de spankracht na het betreden van warme ruimten

10. Tekenen van schade

De spanbanden worden geweigerd of voor reparatie naar de fabrikant teruggezonden indien zij tekenen van schade vertonen. De volgende criteria worden als tekenen van schade beschouwd:

- Alleen spanbanden met identificatielabels worden gerepareerd;
- Bij toevallig contact met chemische producten moet een spanband uit gebruik worden genomen en moet de fabrikant of leverancier worden geraadpleegd;
- voor spanbanden (af te keuren): scheuren, sneden, inkepingen en breuken in dragende vezels en hechtingen; vervormingen ten gevolge van blootstelling aan hitte;
- voor eindbevestigingen en spanners: vervormingen, scheuren, duidelijke tekenen van slijtage, tekenen van corrosie.

Tekenen van schade
Scherpe randen en visuele inspectie

11. Scherpe randen & visuele inspectie

Zorg ervoor dat de spanbanden niet worden beschadigd door de scherpe kanten van de lading waarop ze worden gebruikt.

Een visuele inspectie voor en na elk gebruik wordt aanbevolen.

12. Etiketten

Alleen leesbaar gemarkeerde en geëtiketteerde spanbanden worden gebruikt.

Label spanband
Overbelasting

13. Overbelasting

De spanbanden mogen niet worden overbelast: Alleen de maximale handkracht van 500 N (50 daN op het etiket; 1 daN " 1 kgf) mag worden toegepast.

Mechanische hulpmiddelen zoals hendels, stangen enz. als verlengstukken mogen niet worden gebruikt, tenzij zij deel uitmaken van de spaninrichting.

14. Geen geknoopte sjorringen

Webstroppen mogen nooit geknoopt worden gebruikt.

Geen geknoopte sjorringen
Etiketten beschermen

15. Bescherm etiketten

Schade aan etiketten moet worden voorkomen door ze weg te houden van scherpe randen van de lading en, indien mogelijk, van de lading.

16. Band bescherming

De band moet worden beschermd tegen wrijving, schuren en beschadiging door ladingen met scherpe randen door het gebruik van beschermhulzen en/of hoekbeschermers.

Webbing bescherming
Juiste krachten

17. Juiste krachten

Krachtenworden gelijkmatig verdeeld over de uitrusting.