Nieuw besluit over ladingzekering in België

Graag informeren wij u over een nieuw besluit over ladingzekering die is verschenen op 17 januari 2018 in het Belgisch Staatsblad en wijzigt artikel 45bis van de Wegcode. Er zijn meer details vermeld over de verplichtingen van vervoerder, verlader en verpakker. Het beschrijft onder meer ook welke informatie de verlader aan de vervoerder moet geven om een lading te zekeren.

Artikel 45bis van de Wegcode werd ingevoegd op 27 april 2007 en concretiseerde de medeverantwoordelijkheid van de afzender/verlader voor het veilig vastzetten van de lading op de vrachtwagen tijdens het transport. Zo moest het “ladingzekeringsssysteem” bepaalde krachten kunnen weerstaan en moest de “primaire” verpakking voldoende stevig zijn voor een veilig transport van goederen.

Ondanks het feit dat dit reeds 10 jaar in voege is, stellen wij vast dat tot op vandaag bijna 40% van de goederenschades tijdens het transport te wijten zijn aan een onveilige ladingzekering en/of onvoldoende stevige verpakking.

WIJZIGINGEN IN HET NIEUWE BESLUIT

Het nieuwe besluit wijzigt artikel 45bis op een aantal punten:

  • De voertuigen van categorie C zijn vervangen door nieuwe categorieën (N2, N3, O3,…). Elk voertuig van meer dan 3.5 ton valt onder deze regels;
  • Een laadeenheid wordt uitdrukkelijk gedefinieerd;
  • De “primaire” verpakking of laadeenheid moet niet alleen voldoende stevig zijn, ze mag ook niet beschadigd zijn;
  • Naast de verlader en de vervoerder, worden nu ook de verpakker en de verzender aan het artikel toegevoegd met hun eigen verplichtingen;
  • De informatieplicht van elke partij wordt duidelijk in het besluit omschreven.

Nu de taken en verantwoordelijkheden duidelijker zijn, worden zowel verzender, verpakker, verlader als vervoerder meer gesensibiliseerd voor het veilig zekeren van ladingen en verhoogt hopelijk de transportveiligheid. Hoewel de inhoud van het besluit en het gewijzigd artikel 45bis van de Wegcode zeker en vast voor kritiek vatbaar is, menen wij dat het zaak is voor éénieder die bij het vervoersproces betrokken is om altijd een “veilig transport”  te garanderen!

MEER WETEN?

Wilt u meer weten over deze regelgeving of over ladingzekering in het algemeen? Neem dan contact op met LoadLok België via e-mail info@loadlok.be of per telefoon: +32 (0) 14 574 675. Wij helpen u graag!

Via www.tvm.be/

 

Gelieve de getallensequens in het hiernavolgende tekstveld in te voeren

De met een * gemarkeerde velden zijn verplichte velden.